Badania prenatalne dla kobiet w ciąży
Nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka
– ważne, że zdrowe

CZYM JEST PANORAMA ?

Panorama jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. Już od 9 tygodnia ciąży możesz otrzymać istotne informacje na temat Twojej ciąży. Test Panorama określa ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu - co związane jest z wystąpieniem poważnych wad rozwojowych. Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau (trisomia 13 chromosomu). Test Panorama pozwala także na określenie płci płodu oraz mikrodelecji w tym zespołu DiGeorge’a. W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych potencjalnych schorzeń,które mogą wystąpić u dziecka.

dna dziecka we krwi matki

BEZPIECZEŃSTWO I DOKŁADNOŚĆ

Panorama jest nieinwazyjnym i bardzo dokładnym prenatalnym testem przesiewowym, który daje ci istotne informacje o zdrowiu twojego dziecka.

Chcesz otrzymać ulotkę testu PANORAMA ?

KLIKNIJ TUTAJ

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ TEST PANORAMA?

 • już od 9 tygodnia ciąży
 • analiza triploidi
 • jedyny test wykrywający mikrodelecję 22q11.2 zespół DiGeorge’a
 • 100% wiarygodności określenia płci
 • osobno analizowany genotyp matki i dziecka
 • dostępny w ponad 200 placówkach w całym kraju
 • ponad 600tyś. przebadanych pacjentek

Zobacz porównanie z testem NIFTY

KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz porównanie z testem Harmony

KLIKNIJ TUTAJ

CO ANALIZUJE TEST PANORAMA?

Dzięki użyciu zaawansowanych technik bioinformatycznych, Panorama oferuje szeroki panel, między innymi:

Nieprawidłowości chromosomowe:

 • Trisomia 21 (syndrom Downa)
 • Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
 • Trisomia 13 (zespół Patau)
 • Triploidia

Nieprawidłowości chromosomów płci:

 • Monosomia X (zespół Turnera)
 • Zespół Klinefeltera
 • Trisomia chromosomu X
 • Trisomia chromosome Y (zespół Jacobs)

Mikrodelecje:

 • Delecja 22q11.2 zespół DiGeorge’a
 • Delecja 1p36
 • Zespół Pradera Williego
 • Zespół Angelmana
 • Zespół kociego krzyku

Płeć dziecka

Chcesz otrzymać ulotkę Informacje dotyczące testu zespołów mikrodelecji PANORAMA ?

KLIKNIJ TUTAJ

CZY PANORAMA JEST ODPOWIEDNIM TESTEM DLA MNIE ?

Według International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), nieinwazyjne testy prenatalne w tym Panorama są zalecane jako testy przesiewowe dla kobiet w ciąży w każdym wieku. Zespół Downa oraz inne nieprawidłowości chromosomowe są ściśle powiązane z wiekiem matki. Jednak zespoły mikrodelecyjne jak np. Zespół DiGeorga nie są powiązane z wiekiem matki aktualnie, Panorama nie może być analizowana w przypadku:

 • ciąży mnogiej
 • ciąż pochodzących od dawczyni oocytu lub surogatki
 • pacjentek, które przechodziły przeszczep szpiku kostnego

Zapytaj swojego lekarza czy Panorama jest odpowiednim testem dla Ciebie

Zapytaj lekarza o test Panorama

FAQ

1. Jak działa test Panorama?

Podczas ciąży, niektóre DNA dziecka przechodzi do krwiobiegu mamy. DNA jest zorganizowane w strukturach znanych jako chromosomy, które niosą ze sobą informację genetyczną dziecka. Do testu Panorama używa się próbki krwi od matki by analizować DNA dziecka.

2. Kiedy mogę wykonać test Panorama?

Test Panorama można wykonać od 9 tygodnia ciąży, ze względu na obecność odpowiedniej ilości DNA płodu w krwi matki.

3. Czy test niesie za sobą ryzyko powikłań?

Nie. Test Panorama jest całkowicie bezpieczny. Jest to metoda nieinwazyjna. Do badania wystarczy krew matki pobrana standardowo z żyły przedramienia.

4. Co analizuje test Panorama?
 • Trisomia 21: Dodatkowa kopia chromosomu 21 powoduje zespół Downa, który jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie; w przebiegu zespołu Downa obserwuje się także inne przypadłości, takie jak wady serca, wady słuchu i wzroku, zaburzenia odporności i zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego.
 • Trisomia 18: Dodatkowa kopia chromosomu 18 powoduje zespół Edwardsa. Choroba objawia się ciężkim upośledzeniem umysłowym. Dzieci są obciążone uszkodzeniami mózgu, serca i innych organów. Najczęściej w przypadku tej choroby dochodzi do poronienia lub martwego urodzenia. Większość dzieci urodzonych nie przeżywa pierwszego roku życia ze względu na mnogie wady wrodzone. Dzieci, które żyją dłużej niż rok, mają poważne wady rozwojowe.
 • Trisomia 13: Trisomia 13 chromosomu-zespół Patau. Choroba objawia się ciężkim upośledzeniem umysłowym. Dzieci są obciążone uszkodzeniami mózgu i innych organów. Najczęściej w przypadku tej choroby dochodzi do poronienia lub martwego urodzenia. Większość dzieci urodzonych nie przeżywa pierwszego roku życia ze względu na mnogie wady wrodzone. Dzieci, które żyją dłużej niż rok, mają poważne wady rozwojowe.
 • Monosomia X (zwana również zespołem Turnera 45, X): Choroba spowodowana brakiem jednego chromosomu X. Chorują tylko dziewczynki. Chore dziewczynki są niższego wzrostu niż rówieśniczki. Niektóre z chorych dzieci mają uszkodzenia nerek i problemy ze słuchem. Część dzieci ma drobne trudności w uczeniu się. Chore dziewczynki mogą wymagać leczenia hormonalnego we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania. Kobiety z monosomią X są bezpłodne
 • Triploidia: Zaburzenie powodowane jest przez dodatkową kopię wszystkich chromosomów. Nieprawidłowości są często obecne w łożysku i u płodu. Często dochodzi do poronienia lub martwego urodzenia. Wśród urodzonych dzieci większość nie przeżywa 1 roku życia. Kobiety noszące dziecko z triplodią również mogą przechodzić komplikacje ciążowe takie jak stany przedrzucawkowe, ciężkie nudności, krwawienia.
 • Zespół Klinefeltera : Choroba jest spowodowana extra kopią chromosome X, znaną również jako 47, XXY Chorują tylko chłopcy. Chłopcy z zespołem Klinefeltera mogą mieć problem w nauce, chłopcy są wyższego wzrostu I większość z nich jest bezpłodna.
 • Trisomia chromosomu X: Choroba jest spowodowana dodatkową kopią chromosome X, znana jest również jako 47, XXX chorują tylko dziewczynki. Niektóre dziewczynkimogą mieć problem w nauce, niektóre mają problem emocjonalne i większość z nich jest wyższego wzrostu niż średnia. ada ta jest silnie związana z wiekiem matki, im większy wiek matki, tym większe prawdopodobieństwo trisomii XXX u córki.
 • Trisomia chromosome Y ( zespół Jacobs): Choroba jest spowodowana extra kopią chromosome Y, znaną również jako 47, XYY Chorują tylko chłopcy. Chłopcy są wyższego wzrostu , mogą mieć trudności w nauce, opóźnione zdobywanie umiejętności mowy i językowych
 • Panorama również analizuje 5 zespołów mikrodelecji.
5. Co to są mikrodelecje? Jakie są analizowane w teście Panorama?

Mikrodelecja ma miejsce, kiedy występuje brak małego fragmentu chromosomu. Niektóre mikrodelecje są przyczyną określonych zespołów genetycznych, które mają poważny wpływ na zdrowie dziecka — łącznie z niepełnosprawnością umysłową, problemami z sercem i oddychaniem, problemami z układem odpornościowym, karmieniem oraz innymi problemami, które mogą wymagać natychmiastowej interwencji po porodzie. Panorama analizuje 5 mikrodelecji:

 • Delecja 22q11.2 zespół DiGeorge’a (występuje w około 1 na 2,000 urodzeń)
  Choroba powodowana przez utratę fragmentu 22 chromosomu. Dzieci obciążone chorobą mają lekkie (do umiarkowanego) upośledzenie umysłowe i trudności w mowie. Dzieci mają uszkodzenia serca i upośledzenie funkcji układu odpornościowego. Niektórzy ludzie z delecją 22q11.1 mogą mieć objawy autyzmu lub choroby psychicznej.
 • Delecja 1p36 (występuje w około 1 na 5,000 urodzeń)
  Choroba spowodowana jest utratą fragmentu 1 chromosomu, nazywana jest również monsomią 1p36. Dzieci obciążone tą chorobą mają umiarkowane (do ciężkiego) upośledzenie umysłowe. Większość chorych dzieci ma wady serca wymagające leczenia kardiochirurgicznego. Niektóre z dzieci wymagają rehabilitacji. Około połowa chorych dzieci ma drgawki i/lub problemy behawioralne, niektóre mogą tracić wzrok i słuch.
 • Zespół Angelmana (występuje w około 1 na 12,000 urodzeń)
  Zespół Angelmana spowodowany jest utratą fragmentu chromosomu 15 pochodzącego od matki. Dzieci mające zespół Angelmana mają problem z pobieraniem pokarmu. Obserwuje się również osłabienie napięcia mięśniowego. Chore dzieci mają ciężkie upośledzenie umysłowe i problemy w poruszaniu się. U części dzieci występują drgawki i zmniejszony obwód głowy i zmniejszona objętość mózgu. Większość dzieci nie mówi.
 • Zespół kociego krzyku (występuje w około 1 na 20,000 urodzeń)
  Zespół Cri du Chat. Choroba spowodowana jest utratą fragmentu chromosomu 5. Dzieci chore mają niższą wagę urodzeniową, problemy z oddychaniem i pobieraniem pokarmu. Często wymagają specjalnej opieki medycznej. Dzieci mają ciężkie upośledzenie umysłowe. Charakterystycznym objawem jest płacz dziecka podobny do miauczenia kota.
 • Zespół Pradera Williego (występuje w około 1 na 10,000 urodzeń)
  Zespół Pradego-Willego spowodowany jest utratą fragmentu chromosomu 15 pochodzącego od ojca. Chore dzieci mają osłabione napięcie mięśniowe i problemy w pobieraniu pokarmu. Obserwuje się występowanie u chorych upośledzenie umysłowe, problemy w zachowaniu i opóźnienie rozwijania mowy i funkcji motorycznych. Dzieci z zespołem Pradego-Willego mają nadmierny apetyt co może prowadzić do otyłości i cukrzycy.
Częstość występowania 22q11.2
6. Czy ryzyko urodzenia dziecka z mikrodelecją rośnie z wiekiem matki lub obciążającym wywiadem rodzinnym ?

Nie. W przeciwieństwie do zespołu Downa oraz pewnych chorób, których ryzyko wystąpienia rośnie z wiekiem matki, ryzyko urodzenia dziecka z mikrodelecją jest takie samo u 20-latki, jak i 45-latki. W większości przypadków mikrodelecji wcześniej w rodzinie nic takiego nie wystąpiło.

Wykres częstości występowania mikrodelecji u kobiet

NASZE GABINETY

Lp Nazwa placówki Adres Telefon

DANE KONTAKTOWE

Centrum Badań DNA Sp. z o.o.
ul. Inflancka 25
61-132 Poznań

bok@cbdna.pl
61 646 85 85
NIP: 9721137596; REGON: 300341878; KRS: 0000260681 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy KRS